.

 /  /  -  / 

. , . ? , .
, , , , . . , , , , , . , , , . . , - , , . , . , , . , . , , , , . , , . , , . , .  , . , , , . , , . .  , , , . , . , , , . , . , .  2,5 . , . .   , . , , , , . 45 . , .  2 2,5 . ,   , . , , . , , . , , , .

                                                                                 

    .   .

                                     Sadovod-Dolbnja@yandex.ru

 

.   www.pitomnikdolbnya.ru.

 

 
  |