.

 /  / . .  / 

. - , , , , . . , , , . , . . , . , , . , , , - . , . , .   . .

1,5 2 , , 5 10 20 , . . , , . , , .   , , , . . , , . , , , , , . . , , . ,   , , , , .

, , . , ,   , , , , , . . , , . , .

, , , . .
! . , . , - , . , , , . . , , . .
, . , . , , . 4 6 , , . . , , . . , 2 3 . , . , , . , . , , . , , . , . . 2,5 30 . , ,   , .  

, , , . , , . . , , - , 20 30 . . . , . , .

!   

   .    .

                                     Sadovod-Dolbnja@yandex.ru

 

.   www.pitomnikdolbnya.ru
  |