- .

 /  /   / 

.   - , , , - . , - , . . , , , -. , , . - . , , , . , , .   , . , 15 .. , . , . . . , , - . . , , . , , . -, , , , -, , . , , . , , . . . , . , - , . - . . , . . , . , , .
. , 20 , 12-16 45 . . . . . . , .. , . . . , , , , .
. . , . . . , , 20 . , .
, , . , , . , , . , . . . .   , . . , , -2.     .
, , . .
. , . , . 4- 5- . , . , .
. . 4- 5- . , , , . , - ., . , , . , , , . . . , , .. , - , , . , , , , 2- 4- . , 5- 7- .   , , , , , . , , , , .
. , , , , . , . , , , . , , , , . , .   .
   .    .
                                     Sadovod-Dolbnja@yandex.ru
 
.   www.pitomnikdolbnya.ru.  |