C .

 /  /   / 

. , , , , . . , , . , , .
, , . , , -, . . .   , -20   . . , . , .

, , , . ,   , 30 , .   . . . , . , , . , . .   , , , . . , . . , , .
. . , , ,   , , . .
, . , , , , , . -, . , , , , 20 26 . , , , . , . , 5 7 , ,   . , , , .
. , , , . . , , . .   , , . , , . , , , , . , , . . , , . , . , , .
. - 30 50 . , . . . , . , . , . , . , , , . - , . .
, . . , . . , , , , -.
. , , .  , . , , -5 . , , . , . , . , . , .
     .    .
                                     Sadovod-Dolbnja@yandex.ru
 
.   www.pitomnikdolbnya.ru.


                                                                        
 
 
  |